Təhlükəsizlik avadanlıqları

Üç ayaq

Üç Ayağın ən vacib funksiyası xəsarət almış şəxsi mədud çıxışı olan bölmələrdən çıxarmaqdır

Fənərlər

İçərisində bir işıq mənbəyi olan, şüşədən və bənzər şəffaf
materialdan hazırlanmış və müxtəlif formalı işıqlandırma cihazıdır.

Nəfəs alma aparatı

Nəfəs alma aparatı