Əməkdaşlıq

Fərdi əməkdaşlıq                                       Korporativ əməkdaşlıq

Fərdi əməkdaşlıq nədir ?

Şirkətin bütün mənafelərinin, şirkətin bütün əməkdaşların fəaliyyətlərinin və məqsədlərinin müəyyən bir şəxsə yönəldildiyi haldır. İstisna olmadan, xidmətdən yalnız bir şəxsin istifadə etməsi hüququ var.

Korporativ əməkdaşlıq nədir ?

Müəyyən xidmətlər göstərən bir şirkətin bütün maraqlarını və xidmətlərini əməkdaşlıq etdiyi şirkətin hər bir üzvü ilə bölüşdüyü haldır. Vəzifəsindən aslı olmayaraq, şirkətin hər bir əməkdaşı xidmətdən yararlanır.