Tullantı konteynerlər

Maye tullantıların çökdürülməsi
üçün tutumlar(60-80ton)

Bərk yüklərin daşındığı yardımçı
baza

Maye tullantıların yığıldığı çənlər.Həcmi:4500-7200L


Zibil konteynerlərinin yüklənməsi

Qapaqlı zibil konteynerləri.Həcmi:4.25m3

Döşəməaltı və maye neft tərkibli
tullantılarla çirklənmiş suların
təmizlənmə qurğusu