Pompalar

Pompa mayelərin daşınması üçün istifadə olunan mexaniki bir cihaza verilən addır. Pompa və ya basak kimi də bilinir. Mayenin ötürülməsində istifadə olunan əsas avadanlıqdır. Pompalar bir növ və modeldə deyil. Hər biri çatdıracaqları mayelərə görə xüsusi materialdan hazırlanır. Bir turşu maddəsi istifadə ediləcəksə, turşuların ötürülməsində istifadə olunan pompa ebonit, qurğuşun, alüminium, dəmir kimi davamlı materiallardan hazırlanır. Pompa materialı da turşu növünə görə dəyişir.