Nəqliyyat

Bərk tullantı konteynerlərini daşıyan yük maşını

Yükləri özü boşaldan yük maşını

Yükləri özü yükləyən yük maşını

Avtosisternlər

Maye tullantı daşıyan yük maşını.Həcmi:17200L

Maye tullantı daşıyan yük maşını.Həcmi:16000L

Bərk tullantı daşıyan yük maşını

Avtosistern.Həcmi:17500L

Avtosisternlər 17500-20000L

Mikroavtobus

Avtosistern.Həcmi:21000L