Planetimizin təmizliyini
təmin etmək üçün ilk növbədə
öz ərazimizdən başlamalıyıq.
Kvota al

Bərk tullantıların qəbulu

Həcmi 4.25 m³ olan zibil konteyneri bərk tullantıların qəbulunda qabaqcıl avadanlıqlardan biridir.Yaglı və təhlükəli tullantıların qəbulunda 0.4-0.8 m³-lik baydalardan istifadə olunur.İl ərzində 1 dəfə sertifikatlaşdırılır.Hər istifadədən sonra, təmizlənib dezinfeksiya olunur.

Döşəməaltı və maye neft tərkibli
tullantılarla çirklənmiş suların təmizlənmə qurğusu

Döşəməaltı və maye neft tərkibli tullantılarla çirklənmiş suların təmizlənmə qurğusu maye(su)-nin təmizlənməsi prosesini həyata keçirdir.Sutka ərzində 60 ton suyu təmizkəyə bilir.Qurğuda təmizlənən su bir neçə mərhələdə laboratoriya analizindən keçir.

Yükünü özü boşaldan nəqliyyat vasitəsi

Bərk tullantıları daşımaq üçün yükünü özüboşaldan nəqliyyat vasitəsi böyük tonnajlı yüklərin daşınması üçün əlverişlidir.Yük götürmə qabiliyyəti 20 Ton olmaqla, bərk tullantıların daşınmasında istifadə olunur.

PARTNYORLAR